Explore

Ho Jun

Kpop Idol / F.able

ราคาที่กำหนด 30

เหรียญคืออะไร
เหรียญสตาร์ที่ใช้ใน Stari มีมูลค่า 1 ดอลลาร์ เหรียญสตาร์นั้นเป็นวิธีการแสดงความขอบคุณเหล่าสตาร์ของคุณที่แบ่งเวลามาสร้างวิดีโอสุดพิเศษให้คุณ โดยรายได้ส่วนหนึ่งจะถูกบริจาคในการกุศลด้วยชื่อสตาร์ของคุณ!

สวัสดีครับ ผมโฮจุนครับ ผมหวังว่าจะได้แลกเปลี่ยนเรื่องราวมากมายและเจอกับทุกคนบ่อย ๆ ครับ ตอนนี้ได้เวลาซึมซับโฮจุนเข้าไปแล้วครับ~