Explore

Ho Jun

Kpop Idol / F.able

ราคาที่กำหนด 27.00

สวัสดีครับ ผมโฮจุนครับ ผมหวังว่าจะได้แลกเปลี่ยนเรื่องราวมากมายและเจอกับทุกคนบ่อย ๆ ครับ ตอนนี้ได้เวลาซึมซับโฮจุนเข้าไปแล้วครับ~

HOW STARI WORKS

ถ้ามีวีดีโอ Stari แบบ 1ต่อ1 ที่อยากได้, ติดต่อมาสอบถามได้ตลอดเวลาค่ะ!