Explore

Shin, Jisoo

Influencer

Giá quy định 28.00

Xin chào mình là giáo viên Pilates xuất thân là một idol - Shin, Jisoo! Cùng trò chuyện và trở nên thân thiết với mình nhé ^.^
  • Debut với nhóm nữ ‘Tahiti’ (2012.07)
  • Hoàn thành chứng chỉ pilates (2017.06), hoàn thành 2 phần Chẩn đoán hình thể và kiểm tra cơ bắp
  • Hoàn thành khoá học giải phẫu y tế và Cadillac Sling tại ‘Medical Training Korea’
  • Hoàn thành khoá học về hướng dẫn giãn cơ và giảm đau cấp 2 tại ‘GoodBall Academy’

HOW STARI WORKS

Nhận Stari video được cá nhân hóa cho bất kỳ dịp nào!