Explore

Rin Choi

Kpop Idol / MINIMANI

Giá quy định 30

Coin là gì?
Star coin là đơn vị tiền tệ của Stari. Mỗi coin có giá trị $1. Đây là cách để bạn gửi lời cảm ơn đến những ngôi sao đang dành thời gian tạo nên những video đặc biệt cho bạn. Một phần lợi nhuận sẽ được sử dụng vào việc thiện nguyện dưới tên của ngôi sao.

Xin chào. Mình là happy virus của MINIMANI - Rin Choi ~ Cuối cùng mình đã có thể trò chuyện với fans thông qua Stari. Một phần lợi nhuận cũng được dùng vào việc quyên góp. Nếu các bạn gửi yêu cầu cho mình trên Stari chúng mình sẽ có thể gặp nhau nên hãy tham gia thật nhiều nhé. Cảm ơn mọi người.