Explore

Wooyeon

Kpop Idol / MustB

Giá quy định 28.00

Xin chào, mình là Wooyeon - đảm nhận vị trí vocal và phong cách của MustB. Chúng ta hãy gặp nhau thường xuyên qua Stari, một nơi chúng ta có thể quyên góp từ thiện trong khi trò chuyện!! Hãy để lại cho mình yêu cầu nếu bạn đang muốn nói hoặc muốn nghe điều gì từ mình!!

HOW STARI WORKS

Nhận Stari video được cá nhân hóa cho bất kỳ dịp nào!

SAMPLE VIDEOS

Nếu bạn đồng ý chia sẻ video, video có thể được giới thiệu như sample video!