Explore

Yoonjo

Kpop Idol / Hello Venus / Uni.T

Giá quy định 30

Coin là gì?
Star coin là đơn vị tiền tệ của Stari. Mỗi coin có giá trị $1. Đây là cách để bạn gửi lời cảm ơn đến những ngôi sao đang dành thời gian tạo nên những video đặc biệt cho bạn. Một phần lợi nhuận sẽ được sử dụng vào việc thiện nguyện dưới tên của ngôi sao.

Xin chào mình là ca sĩ Yoonjo. Nếu các bạn yêu cầu những lời nhắn muốn được nghe từ mình, mình sẽ trả lời thông qua các video trên Stari!

SAMPLE VIDEOS

Nếu bạn đồng ý chia sẻ video, video có thể được giới thiệu như sample video!