Explore

Reddy

Rapper / Hi-Lite Records

Giá quy định 37.00

Xin chào, tôi là rapper Reddy thuộc Hi-Lite Records. Mình vừa phát hành album ‘500000’ và đang hoạt động rất chăm chỉ. Mình muốn chia sẻ thật nhiều câu chuyện với mọi người thông qua Stari. Cảm ơn mọi người :)

HOW STARI WORKS

Nhận Stari video được cá nhân hóa cho bất kỳ dịp nào!