Explore

DONGAH KIM

Singer

Giá quy định 19.00

Xin chào mình là DONGAH. Thông qua Stari hãy cùng nhau trò chuyện thật vui vẻ và hạnh phúc nhé!

HOW STARI WORKS

Nhận Stari video được cá nhân hóa cho bất kỳ dịp nào!

SAMPLE VIDEOS

Nếu bạn đồng ý chia sẻ video, video có thể được giới thiệu như sample video!