Explore

Eddy Oh

Singer

Giá quy định 19.00

Xin chào mình là diễn viên/nghệ sĩ Eddy - xuất thân là main vocal của JJCC! Mình muốn tạo nên nhiều kỉ niệm đẹp với các fans thông qua Stari!

HOW STARI WORKS

Nhận Stari video được cá nhân hóa cho bất kỳ dịp nào!

SAMPLE VIDEOS

Nếu bạn đồng ý chia sẻ video, video có thể được giới thiệu như sample video!