Explore

KIM HEE JIN

Trot Singer

Giá quy định 28.00

Xin chào, mình là KIM HEE JIN! Mình rất vui vì có cơ hội gặp gỡ mọi người thông qua Stari. Mong các bạn hãy yêu thương mình thật nhiều nhé!

HOW STARI WORKS

Nhận Stari video được cá nhân hóa cho bất kỳ dịp nào!