Explore

Lee Sol

Singer

Giá quy định 28.00

Xin chào. Mình là Lee Sol! Cùng với Stari, mình chào đón các yêu cầu về bản thân mình cũng như các bài hát! Nếu các bạn có bài hát nào muốn mình nghe hoặc muốn mình hát bài nào thì hãy yêu cầu nhé! Cảm ơn các bạn!

HOW STARI WORKS

Nhận Stari video được cá nhân hóa cho bất kỳ dịp nào!

SAMPLE VIDEOS

Nếu bạn đồng ý chia sẻ video, video có thể được giới thiệu như sample video!