Explore

Taehoon

Singer / NIK

Giá quy định 47.00

Xin chào, mình là Taehoon của nhóm NIK và IDEA. Hi vọng các bạn sẽ yêu cầu thật nhiều~!

HOW STARI WORKS

Nhận Stari video được cá nhân hóa cho bất kỳ dịp nào!

SAMPLE VIDEOS

Nếu bạn đồng ý chia sẻ video, video có thể được giới thiệu như sample video!