Explore

Sanha

Singer

Giá quy định 28.00

Xin chào mình là ca sĩ Sanha. Mình đang rất mong chờ chia sẽ những câu chuyện đặc biệt của mọi người qua Stari. Hãy gửi cho mình nhiều yêu cầu nhé.

HOW STARI WORKS

Nhận Stari video được cá nhân hóa cho bất kỳ dịp nào!

SAMPLE VIDEOS

Nếu bạn đồng ý chia sẻ video, video có thể được giới thiệu như sample video!