Explore

masa

Band / SEMA

Giá quy định 28.00

Hey~~my bestie~! minimonster! I’m masa. Thật là mới mẻ khi có thể gặp mọi người qua Stari. Thông qua các video mình sẽ cho mọi người thấy tất cả mọi thứ về Masa. Come here~!!

HOW STARI WORKS

Nhận Stari video được cá nhân hóa cho bất kỳ dịp nào!

SAMPLE VIDEOS

Nếu bạn đồng ý chia sẻ video, video có thể được giới thiệu như sample video!