Explore

Taehyuk

Band / SEMA

Giá quy định 28.00

Xin chào các bạn minimonster! Mình là tay guitar của TEAM SEMA - Taehyuk đây! Những minimonster nào muốn đến gần Taehyuk hơn qua Stari đều tập hợp lại!! Hãy hỏi mình bất cứ điều gì bạn tò mò.

HOW STARI WORKS

Nhận Stari video được cá nhân hóa cho bất kỳ dịp nào!

SAMPLE VIDEOS

Nếu bạn đồng ý chia sẻ video, video có thể được giới thiệu như sample video!