Explore

GAMMA

Kpop Idol / AlphaBAT

Giá quy định 28.00

Xin chào mình là vocal của AlphaBAT - Gamma. Rất vui được gặp mọi người 😊

HOW STARI WORKS

Nhận Stari video được cá nhân hóa cho bất kỳ dịp nào!

SAMPLE VIDEOS

Nếu bạn đồng ý chia sẻ video, video có thể được giới thiệu như sample video!