Explore

LAMBDA

Kpop Idol / AlphaBAT

Giá quy định 27.00

Xin chào mình là vocal của AlphaBAT - LAMBDA ^^ Rất vui được gặp mọi người~

HOW STARI WORKS

Nhận Stari video được cá nhân hóa cho bất kỳ dịp nào!

SAMPLE VIDEOS

Nếu bạn đồng ý chia sẻ video, video có thể được giới thiệu như sample video!