Explore

Ayoung Hwang

Singer

Giá quy định 30

Coin là gì?
Star coin là đơn vị tiền tệ của Stari. Mỗi coin có giá trị $1. Đây là cách để bạn gửi lời cảm ơn đến những ngôi sao đang dành thời gian tạo nên những video đặc biệt cho bạn. Một phần lợi nhuận sẽ được sử dụng vào việc thiện nguyện dưới tên của ngôi sao.

Xin chào mình là ca sĩ Ayoung Hwang! Nếu bạn có những điều tò mò về mình hoặc có bài hát nào muốn nghe, hãy gửi yêu cầu cho mình, mình có thể đến gặp mọi người qua Stari! Xin hãy tham gia thật nhiều ~ ♥

HOW STARI WORKS

Nhận Stari video được cá nhân hóa cho bất kỳ dịp nào!