Explore

Fatou

Kpop Idol / BLACKSWAN

Giá quy định 27.00

Mình là rapper của BLACKSWAN - Fatou! Vì muốn được thường xuyên gặp các LUMINA nên mình đã gia nhập Stari! LUMINA, chúng mình hãy gặp nhau thường xuyên nhé :)

HOW STARI WORKS

Nhận Stari video được cá nhân hóa cho bất kỳ dịp nào!

SAMPLE VIDEOS

Nếu bạn đồng ý chia sẻ video, video có thể được giới thiệu như sample video!