Explore

Leia

Kpop Idol / BLACKSWAN

Giá quy định 27.00

Mình là em út và visual của BLACKSWAN - Leia! Nếu bạn có điều gì tò mò về mình hoặc muốn nghe gì đó từ mình thì hãy yêu cầu qua Stari, mình sẽ nói cho bạn! Mình yêu các LUMINA rất nhiều~

HOW STARI WORKS

Nhận Stari video được cá nhân hóa cho bất kỳ dịp nào!

SAMPLE VIDEOS

Nếu bạn đồng ý chia sẻ video, video có thể được giới thiệu như sample video!