Explore

K-KID

Kpop Idol / Blanc7

Giá quy định 27.00

Xin chào mình là K-KID của Blanc7. Mình muốn trò chuyện với mọi người thông qua Stari. Hãy đặt thật nhiều câu hỏi cho mình nhé!

HOW STARI WORKS

Nhận Stari video được cá nhân hóa cho bất kỳ dịp nào!