Explore

K-KID

Kpop Idol / Blanc7

Giá quy định 30

Coin là gì?
Star coin là đơn vị tiền tệ của Stari. Mỗi coin có giá trị $1. Đây là cách để bạn gửi lời cảm ơn đến những ngôi sao đang dành thời gian tạo nên những video đặc biệt cho bạn. Một phần lợi nhuận sẽ được sử dụng vào việc thiện nguyện dưới tên của ngôi sao.

Xin chào mình là K-KID của Blanc7. Mình muốn trò chuyện với mọi người thông qua Stari. Hãy đặt thật nhiều câu hỏi cho mình nhé!

HOW STARI WORKS

Nhận Stari video được cá nhân hóa cho bất kỳ dịp nào!