Explore

Chanho Lee

Model

Giá quy định 20

Coin là gì?
Star coin là đơn vị tiền tệ của Stari. Mỗi coin có giá trị $1. Đây là cách để bạn gửi lời cảm ơn đến những ngôi sao đang dành thời gian tạo nên những video đặc biệt cho bạn. Một phần lợi nhuận sẽ được sử dụng vào việc thiện nguyện dưới tên của ngôi sao.

Xin chào mình là người mẫu Chanho Lee. Nếu bạn có mong muốn gì xin hãy gửi yêu cầu cho mình! Mình sẽ gặp mọi người thông qua video~!