Explore

DJ ROYY ANN

DJ

Giá quy định 30

Coin là gì?
Star coin là đơn vị tiền tệ của Stari. Mỗi coin có giá trị $1. Đây là cách để bạn gửi lời cảm ơn đến những ngôi sao đang dành thời gian tạo nên những video đặc biệt cho bạn. Một phần lợi nhuận sẽ được sử dụng vào việc thiện nguyện dưới tên của ngôi sao.

Xin chào mình là Ahn Ji Hoon, là một người mẫu và DJ. Mình sẽ gửi cho các bạn video giải đáp các thắc mắc mà bạn để lại cho mình.

HOW STARI WORKS

Nhận Stari video được cá nhân hóa cho bất kỳ dịp nào!