Explore

Ho Jun

Kpop Idol / F.able

Giá quy định 30

Coin là gì?
Star coin là đơn vị tiền tệ của Stari. Mỗi coin có giá trị $1. Đây là cách để bạn gửi lời cảm ơn đến những ngôi sao đang dành thời gian tạo nên những video đặc biệt cho bạn. Một phần lợi nhuận sẽ được sử dụng vào việc thiện nguyện dưới tên của ngôi sao.

Xin chào mình là Ho Jun. Mong là có thể gặp mọi người thường xuyên để trò chuyện. Hãy cùng chìm đắm vào Ho Jun~

HOW STARI WORKS

Nhận Stari video được cá nhân hóa cho bất kỳ dịp nào!