Explore

Jeong

Kpop Idol / F.able

Giá quy định 27.00

Xin chào mình là Jeong của F.able. Thật vui vì có thể trò chuyện cùng mọi người qua Stari. Hãy cùng trải qua khoảng thời gian vui vẻ nào.

HOW STARI WORKS

Nhận Stari video được cá nhân hóa cho bất kỳ dịp nào!