Explore

Jun Hyoung

Kpop Idol / F.able

Giá quy định 30

Coin là gì?
Star coin là đơn vị tiền tệ của Stari. Mỗi coin có giá trị $1. Đây là cách để bạn gửi lời cảm ơn đến những ngôi sao đang dành thời gian tạo nên những video đặc biệt cho bạn. Một phần lợi nhuận sẽ được sử dụng vào việc thiện nguyện dưới tên của ngôi sao.

Xin chào mình là anh cả của F.able - Jun Hyoung. Chỉ cần nghĩ đến việc có thể gặp mọi người qua Stari là tim mình lại đập rộn ràng. Mình rất mong muốn có thể sớm cho mọi người thấy tấm lòng của mình, hãy sớm gặp nhau qua Stari nhé~

HOW STARI WORKS

Nhận Stari video được cá nhân hóa cho bất kỳ dịp nào!