Explore

Jun Hyoung

Kpop Idol / F.able

Giá quy định 28.00

Xin chào mình là anh cả của F.able - Jun Hyoung. Chỉ cần nghĩ đến việc có thể gặp mọi người qua Stari là tim mình lại đập rộn ràng. Mình rất mong muốn có thể sớm cho mọi người thấy tấm lòng của mình, hãy sớm gặp nhau qua Stari nhé~

HOW STARI WORKS

Nhận Stari video được cá nhân hóa cho bất kỳ dịp nào!