Explore

Gil Hak Mi

Singer

Giá quy định 30

Coin là gì?
Star coin là đơn vị tiền tệ của Stari. Mỗi coin có giá trị $1. Đây là cách để bạn gửi lời cảm ơn đến những ngôi sao đang dành thời gian tạo nên những video đặc biệt cho bạn. Một phần lợi nhuận sẽ được sử dụng vào việc thiện nguyện dưới tên của ngôi sao.

Xin chào mình là ca sĩ Gil Hak Mi.
Sắp tới hãy cùng trò chuyện thường xuyên qua Stari nhé!

HOW STARI WORKS

Nhận Stari video được cá nhân hóa cho bất kỳ dịp nào!