Explore

YUJIN

Kpop Idol / HI CUTIE

Giá quy định 27.00

Xin chào mình là YUJIN - leader của HI CUTIE😊
Giờ đây mình đã có thể gặp và trò chuyện cùng mọi người thông qua Starri!-!
Hãy gặp nhau nhiều hơn qua video nhé~!

HOW STARI WORKS

Nhận Stari video được cá nhân hóa cho bất kỳ dịp nào!