Explore

Jihoon Shin

Actor

Giá quy định 36.00

Xin chào mình là diễn viên Ji Hoon Shin. Cuối cùng mình đã có thể trò chuyện và chia sẻ khoảng thời gian đặc biệt với các bạn fans. Hơn nữa một phần lợi nhuận sẽ được quyên góp dưới tên mình nên hãy gặp nhau qua Stari nhé!

HOW STARI WORKS

Nhận Stari video được cá nhân hóa cho bất kỳ dịp nào!