Explore

Jihoon Shin

Actor

Giá quy định 40

Coin là gì?
Star coin là đơn vị tiền tệ của Stari. Mỗi coin có giá trị $1. Đây là cách để bạn gửi lời cảm ơn đến những ngôi sao đang dành thời gian tạo nên những video đặc biệt cho bạn. Một phần lợi nhuận sẽ được sử dụng vào việc thiện nguyện dưới tên của ngôi sao.

Xin chào mình là diễn viên Ji Hoon Shin. Cuối cùng mình đã có thể trò chuyện và chia sẻ khoảng thời gian đặc biệt với các bạn fans. Hơn nữa một phần lợi nhuận sẽ được quyên góp dưới tên mình nên hãy gặp nhau qua Stari nhé!

HOW STARI WORKS

Nhận Stari video được cá nhân hóa cho bất kỳ dịp nào!