Explore

Ji Young Il

Trot Singer

Giá quy định 30

Coin là gì?
Star coin là đơn vị tiền tệ của Stari. Mỗi coin có giá trị $1. Đây là cách để bạn gửi lời cảm ơn đến những ngôi sao đang dành thời gian tạo nên những video đặc biệt cho bạn. Một phần lợi nhuận sẽ được sử dụng vào việc thiện nguyện dưới tên của ngôi sao.

Xin chào, mình là em út của nhóm nhạc trot 3man, Ji Young Il. Cho những bạn nào khó ngủ, khó dậy vào buổi sáng, hoặc cần một chút tư vấn, mình sẽ trở thành rừng trúc mà bạn có thể dựa vào.

HOW STARI WORKS

Nhận Stari video được cá nhân hóa cho bất kỳ dịp nào!