Explore

Jooa

Model

Giá quy định 9.00

Xin chào mình là Jooa! Mình mong đợi thật nhiều những câu hỏi thú vị của các bạn qua Stari~

HOW STARI WORKS

Nhận Stari video được cá nhân hóa cho bất kỳ dịp nào!

SAMPLE VIDEOS

Nếu bạn đồng ý chia sẻ video, video có thể được giới thiệu như sample video!