Explore

Rin Choi

Kpop Idol / MINIMANI

Giá quy định 27.00

Xin chào. Mình là happy virus của MINIMANI - Rin Choi ~ Cuối cùng mình đã có thể trò chuyện với fans thông qua Stari. Một phần lợi nhuận cũng được dùng vào việc quyên góp. Nếu các bạn gửi yêu cầu cho mình trên Stari chúng mình sẽ có thể gặp nhau nên hãy tham gia thật nhiều nhé. Cảm ơn mọi người.

HOW STARI WORKS

Nhận Stari video được cá nhân hóa cho bất kỳ dịp nào!