Explore

Park Geon Il

Actor

Giá quy định 135.00

Xin chào mình là diễn viên Park Geon Il.
Ở Hàn Quốc thì mình hoạt động với tư cách một diễn viên, còn ở Nhật Bản thì mình hoạt động với tư cách thành viên của SUPERNOVA.
Mình muốn trò chuyện cùng các bạn thông qua Stari.
Mong mọi người chiếu cố.

HOW STARI WORKS

Nhận Stari video được cá nhân hóa cho bất kỳ dịp nào!