Explore

Park Hyeon Seo

Singer

Giá quy định 30

Coin là gì?
Star coin là đơn vị tiền tệ của Stari. Mỗi coin có giá trị $1. Đây là cách để bạn gửi lời cảm ơn đến những ngôi sao đang dành thời gian tạo nên những video đặc biệt cho bạn. Một phần lợi nhuận sẽ được sử dụng vào việc thiện nguyện dưới tên của ngôi sao.

Xin chào, tôi là ca sĩ/nhạc sĩ Park Hyeon Seo. Nếu bạn có điều gì tò mò về mình, hoặc muốn nghe điều gì từ mình, thì hãy yêu cầu nhé mình sẽ gặp mọi người qua các video. Thật muốn nhanh chóng được gặp mọi người.

HOW STARI WORKS

Nhận Stari video được cá nhân hóa cho bất kỳ dịp nào!