Explore

Yechan

Kpop Idol / Pink Fantasy

Giá quy định 28.00

Xin chào! Mình là main vocal với giọng hát ngọt ngào của PinkFantasy - Yechan.

HOW STARI WORKS

Nhận Stari video được cá nhân hóa cho bất kỳ dịp nào!

SAMPLE VIDEOS

Nếu bạn đồng ý chia sẻ video, video có thể được giới thiệu như sample video!