Explore

JI YOUNG

Kpop Idol / PRITTI-G

Giá quy định 30

Coin là gì?
Star coin là đơn vị tiền tệ của Stari. Mỗi coin có giá trị $1. Đây là cách để bạn gửi lời cảm ơn đến những ngôi sao đang dành thời gian tạo nên những video đặc biệt cho bạn. Một phần lợi nhuận sẽ được sử dụng vào việc thiện nguyện dưới tên của ngôi sao.

Xin chào, mình là JI YOUNG của PRITTI-G!!
Hãy gặp nhau thường xuyên qua Stari nhé. Mình sẽ đợi các bạn HALF.

HOW STARI WORKS

Nhận Stari video được cá nhân hóa cho bất kỳ dịp nào!