Explore

RUI

Model

Giá quy định 50

Coin là gì?
Star coin là đơn vị tiền tệ của Stari. Mỗi coin có giá trị $1. Đây là cách để bạn gửi lời cảm ơn đến những ngôi sao đang dành thời gian tạo nên những video đặc biệt cho bạn. Một phần lợi nhuận sẽ được sử dụng vào việc thiện nguyện dưới tên của ngôi sao.

Hello! I’m RUI!!
Finally, I will be able to communicate with my fans through Stari!!!
If there’s anything about me that you’re curious about or if you have something you want to hear me say, send a request and I’ll respond by sending you a video ♡
I want to be someone who is able to heal you!
Let’s communicate a lot~ ♡