Explore

Santa Claus

Event

Giá quy định 5

Coin là gì?
Star coin là đơn vị tiền tệ của Stari. Mỗi coin có giá trị $1. Đây là cách để bạn gửi lời cảm ơn đến những ngôi sao đang dành thời gian tạo nên những video đặc biệt cho bạn. Một phần lợi nhuận sẽ được sử dụng vào việc thiện nguyện dưới tên của ngôi sao.

Giáng Sinh này, hãy nhận lời nhắn đặc biệt từ Santa!

HOW STARI WORKS

Nhận Stari video được cá nhân hóa cho bất kỳ dịp nào!