Explore

Seung Won Seo

Musical Actor

Giá quy định 46.00

Xin chào tôi là diễn viên nhạc kịch Seung Won Seo. Mình luông nỗ lực mỗi ngày để có thể đem đến cho mọi người những sân khấu tốt nhất. Hơn nữa tôi cũng rất biết ơn và yêu thương những bạn fans đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng mình trên con đường này.❤ Mình mong tất cả mọi người đều mạnh khoẻ và chúng ta có thể trò chuyện cùng nhau~:)

HOW STARI WORKS

Nhận Stari video được cá nhân hóa cho bất kỳ dịp nào!

SAMPLE VIDEOS

Nếu bạn đồng ý chia sẻ video, video có thể được giới thiệu như sample video!