Explore

Seyeon

Kpop Idol / PurpleBeck

Giá quy định 27.00

Xin chào! Mình là em út kiêm rapper của PurpleBeck - Seyeon. Mình rất vui khi có thể gặp mọi người thông qua Stari. Xin hãy yêu thương PurpleBeck thật nhiều.

HOW STARI WORKS

Nhận Stari video được cá nhân hóa cho bất kỳ dịp nào!

SAMPLE VIDEOS

Nếu bạn đồng ý chia sẻ video, video có thể được giới thiệu như sample video!