Explore

Siwoo

Singer

Giá quy định 30

Coin là gì?
Star coin là đơn vị tiền tệ của Stari. Mỗi coin có giá trị $1. Đây là cách để bạn gửi lời cảm ơn đến những ngôi sao đang dành thời gian tạo nên những video đặc biệt cho bạn. Một phần lợi nhuận sẽ được sử dụng vào việc thiện nguyện dưới tên của ngôi sao.

Hello, I’m Siwoo and I will be debuting around June 2023.
Up until my official debut, I’ll be sharing my activities through social media.
Please look forward to it and show a lot of support~
Thank you 😊