Explore

Tae Joon Ahn

Actor / Collabo Film

Giá quy định 18.00

Xin chào mình là diễn viên Tae Joon Ahn thuộc công ty Collabofilm nơi nghệ thuật và vẻ đẹp được thăng hoa.
Nhạc kịch - Sam Chong Sa, Đi tìm Kim Jong-wook, We will rock you, Tình ca nhạc trot
Phim điện ảnh: Fall Post Office, Money, Drug King, Boston 1947
Phim truyền hìnhㅡSchool 2017
Tôi sẽ cố gắng đem đến hình ảnh tốt nhất thông qua các sân khấu và phương tiện online.
Xin cảm ơn.

HOW STARI WORKS

Nhận Stari video được cá nhân hóa cho bất kỳ dịp nào!

SAMPLE VIDEOS

Nếu bạn đồng ý chia sẻ video, video có thể được giới thiệu như sample video!