Explore

JEN

Kpop Idol / UNVS

Giá quy định 27.00

Xin chào! Mình là JEN - em út của UNVS. Trong nhóm mình đảm nhiệm vị trí main dancer.

HOW STARI WORKS

Nhận Stari video được cá nhân hóa cho bất kỳ dịp nào!