Explore

Yoonjo

Kpop Idol / Hello Venus / Uni.T

Giá quy định 27.00

Xin chào mình là ca sĩ Yoonjo. Nếu các bạn yêu cầu những lời nhắn muốn được nghe từ mình, mình sẽ trả lời thông qua các video trên Stari!

HOW STARI WORKS

Nhận Stari video được cá nhân hóa cho bất kỳ dịp nào!

SAMPLE VIDEOS

Nếu bạn đồng ý chia sẻ video, video có thể được giới thiệu như sample video!