Explore

Yun Heo

Actor

Giá quy định 30

Coin là gì?
Star coin là đơn vị tiền tệ của Stari. Mỗi coin có giá trị $1. Đây là cách để bạn gửi lời cảm ơn đến những ngôi sao đang dành thời gian tạo nên những video đặc biệt cho bạn. Một phần lợi nhuận sẽ được sử dụng vào việc thiện nguyện dưới tên của ngôi sao.

Xin chào mình là Yun Heo :) Để có thể trò chuyện được nhiều hơn với mọi người, mình đã gia nhập Stari ^^ Nếu bạn muốn nghe gì từ mình hoặc muốn nghe lời nhắn nào thì hãy gửi yêu cầu cho mình qua Stari ^^ Cảm ơn mọi người!

HOW STARI WORKS

Nhận Stari video được cá nhân hóa cho bất kỳ dịp nào!