Explore

Z A K U Z I

Singer

Giá quy định 20

Coin là gì?
Star coin là đơn vị tiền tệ của Stari. Mỗi coin có giá trị $1. Đây là cách để bạn gửi lời cảm ơn đến những ngôi sao đang dành thời gian tạo nên những video đặc biệt cho bạn. Một phần lợi nhuận sẽ được sử dụng vào việc thiện nguyện dưới tên của ngôi sao.

Mình là ca sĩ, nhạc sĩ Z A K U Z I. Mình mong muốn được đưa âm nhạc của mình đến gần hơn với các bạn thông qua Stari. Bạn có điều gì tò mò về mình không? Ok! Bạn có muốn nghe bài hát nào không? Ok!! Thông qua “1min COVER” nếu bạn yêu cầu bài hát nào mình sẽ gửi một video dài 1 phút dành riêng cho bạn và chỉ bạn thôi! Hãy hỏi bất cứ điều gì các bạn muốn!!

HOW STARI WORKS

Nhận Stari video được cá nhân hóa cho bất kỳ dịp nào!

SAMPLE VIDEOS

Nếu bạn đồng ý chia sẻ video, video có thể được giới thiệu như sample video!