Explore

ZOANA

Creator

Giá quy định 37.00

Xin chào~ Mình là ZOANA.
Mình sinh ra và sống ở Bangladesh, một đất nước ấm áp phía nam, nhưng khi mình 10 tuổi, mình đã đến Hàn Quốc và trở thành người Hàn Quốc... 3 tháng sau khi mình đến Hàn Quốc, mình đã có 2 người em song sinh. TwinRooZi là em ruột của mình~^^

HOW STARI WORKS

Nhận Stari video được cá nhân hóa cho bất kỳ dịp nào!